GDPR

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“ nebo „Obecné nařízení“). V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Obecným nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Správce - společnost Sdružení VELA spol. s r.o., se sídlem Podhorská 168, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 25120328  tímto dokumentem plní povinnost ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Obecného nařízení, a to poskytnout transparentním způsobem subjektu údajů (zákazníkovi, třetí straně) informace o zpracování osobních údajů. Společnost Sdružení VELA spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v duchu následujících principů vyplývajících z Obecného nařízení:

a) Za účelem zasílání obchodních sdělení v rozsahu osobních údajů (telefonních čísel, e-mailových adres apod.) zákazníkům v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, do doby, dokud zákazník nevyjádří nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (tzv. princip opt-out). Zasílání obchodních sdělení ne-zákazníkům pouze na základě uděleného platného souhlasu, který je projevem svobodné vůle zákazníka a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji (tzv. princip opt-in). Zákazník má právo: a) na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, b) jejich opravu, c) jejich výmaz, d) vznést námitku proti zpracování; e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů dozorového úřadu.

b) Za účelem plnění smlouvy. Obchodní společnost Sdružení VELA spol. s r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely vyřízení objednávky (kupní smlouvy), dodání zboží a zaplacení kupní ceny v souladu s  občanským zákoníkem. Standardně se jedná zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČ, číslo bankovního účtu. Doba zpracování je vymezena dobou trvání obchodního vztahu zákazníka se Sdružení VELA spol. s r.o.

S osobními údaji nakládáme obezřetně a citlivě v souladu s naší GDPR směrnicí. 


Sdružení VELA spol. s r.o. 
Podhorská 168
466 02 Jablonec nad Nisou Czech Republic

Tel.:+420 483 320 334
GSM:+420 724 148 931
E-mail: info@velajablonec.cz

Logo VELA